Phương trình nghiệm nguyên và kinh nghiệm giải

Phương trình nghiệm nguyên và kinh nghiệm giải

55,000

Tác giả: Vũ Hữu Bình
Khổ sách:  17 x 24 cm
Số trang:  224
NXB Giáo dục Việt Nam
Liên hệ phát hành:  024.3514.2649 – 024.3568.2701

Danh mục: