Phương trình bậc ba và các hệ thức hình học và lượng giác trong tam giác

Phương trình bậc ba và các hệ thức hình học và lượng giác trong tam giác

80,000

Tác giả: Tạ Duy Phượng – Hoàng Minh Quân
Khổ sách: 17 x 24 cm
Số trang: 448
NXB Giáo dục Việt Nam

Danh mục: