VIỆN NGHIÊN CỨU SÁCH VÀ HỌC LIỆU GIÁO DỤC

Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục được thành lập theo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (số 5502/QĐ-BGDĐT ngày 27/8/2009) và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng kí hoạt động khoa học và công nghệ của Bộ Khoa học và Công nghệ (số đăng kí: A-864 ngày 16/12/2009).

Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục. có nhiệm vụ tổ chức và thực hiện: Nghiên cứu các vấn đề lí luận, thực tiễn nhằm xây dựng cơ sở khoa học cho việc phát triển các lĩnh vực xuất bản phục vụ giáo dục và thiết kế mẫu các mô hình ấn phẩm giáo dục (sách giáo khoa, giáo trình, sách tham khảo, các tài liệu dạy học, thiết bị giáo dục,…); Tổ chức thẩm định, đánh giá Sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hiệu quả của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho các cán bộ làm công tác xuất bản; Thông tin truyền thông trong lĩnh vực giáo dục và xuất bản giáo dục.

Viện nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục trực thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Là đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Viện bên cạnh thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, còn được thừa hưởng truyền thống hơn 60 năm làm sách giáo dục, đặc biệt là đội ngũ cán bộ có trình độ cao, gồm hơn 500 biên tập viên, họa sĩ và hàng nghìn tác giả là Tổng Chủ biên, Chủ biên, tác giả sách giáo khoa, giáo trình, sách tham khảo, học liệu giáo dục,…Đây là nguồn tài sản trí tuệ quý giá của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam nói chung và của Viện Nghiên cứu Sách và Hoc liệu Giáo dục nói riêng. Nhiều cán bộ lãnh đạo, biên tập viên, họa sĩ, đặc biệt các tác giả sách giáo dục là thành viên nghiên cứu các đề tài khoa học của Viện, đồng thời là tác giả của nhiều bài viết chất lượng trên các chuyên mục Tạp chí của Viện. Phong trào Sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hiệu quả được duy trì và phát triển hằng năm. Mỗi năm có hơn 100 sáng kiến kinh nghiệm từ Cơ quan Văn phòng và các đơn vị thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Trong số đó, có những sáng kiến đạt loại xuất sắc, có nhiều đóng góp cho công tác xuất bản và sản xuất, kinh doanh của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Một số sáng kiến có tầm ảnh hưởng và có ý nghĩa thiết thực đối với ngành Giáo dục và xã hội.

Từ ngày 1/12/2020, trên cơ sở hợp nhất các Tạp chí Toán học và Tuổi trẻ, Toán Tuổi thơ, Văn học và Tuổi trẻ thành Tạp chí Toán học và Văn học trong nhà trường, theo chỉ đạo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Viện đã sáp nhập Tạp chí vào cơ cấu tổ chức của mình và đã trở thành một hợp phần trong tổ hợp xuất bản – báo chí của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cán bộ của Viện gồm các nghiên cứu viên, biên tập viên – phóng viên, các chuyên viên là những cán bộ khoa học, biên tập viên cao cấp, biên tập viên chính và các chuyên viên ở các lĩnh vực nghiên cứu, xuất bản – báo chí. Bên cạnh đó, Viện còn có đội ngũ thành viên các Hội đồng Biên tập, các tác giả là nhà khoa học, nhà thơ, nhà văn, các nhà quản lí giáo dục, các thầy cô giáo ở các cấp học, bậc học trên toàn quốc.

Trong chặng đường mới, với nhiều khó khăn và thách thức, nhưng trên tinh thần đoàn kết, sự nỗ lực của Lãnh đạo Viện, Tạp chí cũng như sự cố gắng của đội ngũ cán bộ, đặc biệt là sự quan tâm của Lãnh đạo Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, nhất định Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ nghiên cứu và xuất bản, góp phần nâng cao thương hiệu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong lĩnh vực xuất bản – báo chí giáo dục.