Công tác Nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục

Công tác Nghiên cứu khoa học của Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục

        Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục (Viện NCS&HLGD) thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được thành lập theo quyết định số 5502.QĐ – BGDĐT ngày 27-8-2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Từ khi thành lập đến nay, Viện luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu các vấn đề lí luận và thực tiễn của sách giáo khoa và học liệu giáo dục. Dưới đây là các kết quả nghiên cứu khoa học mà Viện NCS&HLGD đã thực hiện:

Các đề tài NCKH giai đoạn từ 2009 đến 2017

        Từ năm 2009 đến 2017, Viện đã tổ chức nghiên cứu thành công 34 đề tài gồm:  01 đề tài cấp Bộ về Tiêu chí đánh giá SGK; 01 đề tài cấp Quỹ Nghiên cứu Khoa học Công nghệ Quốc gia; 32 đề tài nghiên cứu cấp NXBGDVN (10 đề tài thuộc đề án Sách giáo viên hiện đại; 06 đề tài thuộc đề án Đổi mới mỹ thuật sách giáo dục; 16 đề tài thuộc đề án Xây dựng mô hình SGK sau năm 2015).

Các đề tài NCKH giai đoạn từ  2018 đến nay: 10 đề tài

        Những đề tài trong giai đoạn này là những đề tài bám sát những lĩnh vực hoạt động liên quan đến việc tăng chất lượng biên soạn và sản xuất kinh doanh bộ sách giáo khoa mới như các vấn đề về Lý luận dạy học môn Mỹ thuật; Nghiên cứu phát triển sách giáo khoa theo định hướng phát triển năng lực và ứng dụng thực tế làm sách của NXBGDVN; Nghiên cứu bổ sung các tác phẩm văn học, các bài thực hành có tính ứng dụng cao, nghiên cứu về sách giáo khoa điện tử….

        Toàn bộ hệ thống các đề tài trên đây đã được Viện NCS&HLGD triển khai đúng tiến độ, nghiệm thu đúng thời hạn và được đánh giá cao về chất lượng. Những kết quả nghiên cứu này là nguồn tài liệu quý giá phục vụ cho công cuộc làm sách giáo khoa của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *