DANH SÁCH LÃNH ĐỘI CẤP TIỂU HỌC –  CÂU LẠC BỘ VĂN – TOÁN TUỔI THƠ (MÔN TIẾNG VIỆT) TOÀN QUỐC 2024

  DANH SÁCH LÃNH ĐỘI CẤP TIỂU HỌC –  CÂU LẠC BỘ VĂN – TOÁN TUỔI THƠ (MÔN TIẾNG VIỆT) TOÀN QUỐC 2024

 CÂU LẠC BỘ VĂN – TOÁN TUỔI THƠ TOÀN QUỐC 2024
    DANH SÁCH LÃNH ĐỘI CẤP TIỂU HỌC
MÔN TIẾNG VIỆT
STT HỌ VÀ TÊN ĐOÀN SỐ ĐIỆN THOẠI
1 Trần Thị Tuyết Hạnh An Giang 0918996477
2 Nguyễn Thanh Chiến Đà Nẵng 09055323757
3 Nguyễn Thị Thiện Đắk Nông 0918917778
4 Đặng Thị Thanh Hằng Hà Nội A 0983282215
5 Trương Thị Hiền Hoà Hà Nội B 0967973773
6 Nguyễn Thị Diệu Thuý Hà Nội C 0974596589
7 Đinh Thị Nhã Hà Nam 0384044757
8 Phạm Thị Quế Hòa Bình 0368323123
9 Nguyễn Diệu Thuỳ Lào Cai A 0838284983
10 Bàn Thị Năm Lào Cai B 0837685989
11 Phạm Thị Tố Quyên Lạng Sơn A 0915012476
12 Nguyễn Thị Ngọ Lạng Sơn B 0916790272
13 Trần Thị Gấm Nam Định 0947008554
14 Uông Đình Dương Nghệ An A 0919760605
15 Phạm Thị Bích Lựu Nghệ An B 0918022262
16 Hồ Thị Luyến Quảng Nam 0905657914
17 Nguyễn Thị Mỹ Hương Sài Gòn A 0908394525
18 Đỗ Thị Vui Sài Gòn B 0374686100
19 Đặng Thị Lan Thái Bình A 0915519773
20 Hoàng Thị Huế Thái Bình B 0397050087
21 Ngô Thị Thanh Nhàn Thừa Thiên Huế A 0985346583
22 Tô Đông Nhi Thừa Thiên Huế B 0946474257
23 Hà Trung Trực Thừa Thiên Huế C 0914450246
24 Trần Thị Vân Tuyên Quang 0852709888
25 Huỳnh Nguyễn Lan Phương Vĩnh Long 0383682087

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *