ĐIỀU LỆ CUỘC THI CLB VĂN – TOÁN TUỔI THƠ TOÀN QUỐC NĂM 2024

ĐIỀU LỆ CUỘC THI CLB VĂN – TOÁN TUỔI THƠ TOÀN QUỐC NĂM 2024

ĐIỀU LỆ

CÂU LẠC BỘ VĂN – TOÁN TUỔI THƠ TOÀN QUỐC 2024

1.  MỤC ĐÍCH

 • Bên cạnh các hoạt động chính khoá, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến khích các nhà trường và các đơn vị tổ chức các hoạt động phù hợp với đặc điểm tâm lí và nội dung học tập của học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở, tạo điều kiện cho các em được tham gia nhiều hoạt động để giáo dục toàn diện, phát triển năng lực của các em học
 • Từ năm 2009, Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý công nhận Olympic Toán Tuổi thơ toàn quốc thành cuộc thi truyền thống dành cho học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở với điều kiện đảm bảo an toàn, có sự tự nguyện của học sinh, phụ huynh và điều kiện thực tế của các Sở Giáo dục và Đào tạo. Từ đó đến nay, các cuộc thi được tổ chức thường niên và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Từ ngày 01/12/2020, ba tạp chí Toán học và Tuổi trẻ, Văn học và Tuổi trẻ, Toán Tuổi thơ đã hợp nhất thành Tạp chí Toán học và Văn học trong nhà trường thuộc Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục – Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tiếp nối thành công của Giao lưu Toán Tuổi thơ toàn quốc, Olympic Toán Tuổi thơ toàn quốc, Câu lạc bộ Toán Tuổi thơ toàn quốc, năm nay, Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục tiếp tục phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ chức Câu lạc bộ Văn – Toán Tuổi thơ trong các nhà trường và Câu lạc bộ Văn – Toán Tuổi thơ toàn quốc năm 2024.

2.  BAN TỔ CHỨC

Ban tổ chức do Chủ tịch Hội đồng thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam quyết định trên cơ sở thống nhất giữa đơn vị tổ chức và đơn vị đăng cai Câu lạc bộ.

3.  CÁC BAN CHUYÊN MÔN

Trưởng Ban tổ chức Câu lạc bộ Văn – Toán Tuổi thơ toàn quốc quyết định về Ban

đề thi, Ban chấm thi, Ban coi thi và Ban thư kí trường thi.

4.  THÀNH PHẦN DỰ THI

4.1.  Đoàn của các địa phương

 • Mỗi đơn vị Sở Giáo dục và Đào tạo cử 1 đoàn hoặc 2 đoàn tham dự. Mỗi đoàn gồm 1 đội ở cấp Tiểu học và 1 đội ở cấp Trung học cơ sở (mỗi đội gồm 10 học sinh xuất sắc nhất trong các Câu lạc bộ Văn – Toán Tuổi thơ của tỉnh. Tuy nhiên 1 đoàn có thể chỉ tham dự ở một cấp học). Tiêu chí lựa chọn thí sinh do các Sở Giáo dục và Đào tạo tự quyết định. Một đội ở cấp Tiểu học gồm 10 học sinh lớp 5, một đội ở cấp Trung học cơ sở gồm 10 học sinh học lớp 8. Mỗi đoàn có một Trưởng đoàn, mỗi đội có 02 Lãnh đội là giáo viên giỏi môn Văn, Toán.
 • Ban tổ chức căn cứ phong trào của các Câu lạc bộ Văn – Toán Tuổi thơ và tình hình phát hành tạp chí ở các địa phương để quyết định danh sách các tỉnh thành được quyền cử số lượng đoàn tham dự. Các địa phương đăng cai; các tỉnh, thành đã từng đăng cai cuộc thi toàn quốc của Toán Tuổi thơ; các tỉnh, thành tham gia liên tục Giao lưu Toán Tuổi thơ, Olympic Toán Tuổi thơ và Cuộc thi Câu lạc bộ Toán Tuổi thơ toàn quốc từ lần đầu tổ chức; các tỉnh, thành phát hành được hơn 1000 bản Văn, Toán Tuổi thơ mỗi số báo của cấp học đó thì được cử 02 đoàn tham dự. Tỉnh, thành đã hai lần đăng cai cuộc thi toàn quốc của Toán Tuổi thơ được quyền cử 3 đoàn tham dự.

4.2.  Đăng kí dự thi

 • Các Sở Giáo dục và Đào tạo đăng kí đoàn tham dự theo nguyên tắc tự nguyện và chấp nhận Điều lệ cuộc thi.
 • Bản đăng kí dự thi (theo mẫu) gửi về Ban tổ chức trước ngày 15/4/2024.
 • Danh sách học sinh dự thi (theo mẫu) gửi về Ban tổ chức trước ngày 30/4/2024

5.  HÌNH THỨC THI

 • Thi Cá nhân, thi Đồng đội gồm: Tiếp sức Văn – Toán và thi Du lịch Văn –

Toán đối với học sinh cấp Tiểu học và cấp Trung học cơ sở.

 • Hình thức thi:
 • Thi Cá nhân:
 • Môn Văn (môn Tiếng Việt với cấp Tiểu học): gồm 15 câu trong đó 10 câu trắc nghiệm, lựa chọn đúng sai, điền từ,… (mỗi câu 5 điểm), 5 câu còn lại là câu tự luận ngắn (mỗi câu 10 điểm). Nội dung đề thi bao gồm đánh giá năng lực đọc hiểu, viết và kiểm tra kiến thức tiếng Việt, Ngữ văn. Độ khó: dành cho học sinh khá giỏi.

Các dạng câu hỏi trong đề thi được minh hoạ ở các mục Vui học Ngữ văn (Văn học và Tuổi trẻ), Câu lạc bộ Văn tuổi thơ (Văn Tuổi thơ) các số tháng 3, tháng 4, tháng 5 năm 2024.

 • Môn Toán: Đề thi toán bằng tiếng Việt, có 15 câu, gồm có 12 câu trắc nghiệm ghi đáp số và 3 câu tự luận. Mỗi câu trắc nghiệm được 5 điểm, trong 3 câu tự luận có 1 câu 10 điểm và 2 câu 15 điểm; điểm tối đa là 100 điểm. Thời gian làm bài là 60 phút.
 • Thi Tiếp sức Văn – Toán: Đề thi Toán bằng tiếng Anh, đề thi Tiếng Việt bằng tiếng Việt. Mỗi thí sinh làm một bài. Tổng thời gian làm bài của cả 10 thí sinh không quá 50 phút.
 • Thi Du lịch Văn – Toán: Đề thi Toán bằng tiếng Anh, đề thi Tiếng Việt bằng tiếng Việt. Cả đội cùng lần lượt giải 6 bài gồm 3 bài Ngữ văn (Tiếng Việt), 3 bài Toán. Tổng thời gian làm bài không quá 30 phút. Phần thi Du lịch Văn – Toán học sẽ kết thúc khi hết giờ hoặc đã có 3 đội về đích.

Sau khi kết thúc hai phần thi Tiếp sức Văn – Toán và thi Du lịch Văn – Toán, Ban tổ chức sẽ cộng tổng điểm của các đội ở cả hai phần thi để xếp giải.

5.1.  Đề thi

Đề thi được chọn từ ngân hàng đề gồm có đề dự tuyển của các địa phương và đề dự tuyển của các chuyên gia là những giáo sư, tiến sĩ, các thầy cô giáo có nhiều kinh nghiệm trong giảng dạy môn Toán, môn Ngữ văn, môn Tiếng Việt. Đề thi Toán bằng tiếng Anh được dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh với sự thẩm định của chuyên gia.

5.2.  Coi thi

Mỗi phòng thi cá nhân có hai giám thị thuộc hai tỉnh, thành khác nhau. Mỗi đội thi Tiếp sức Văn – Toán có 2 giám khảo phụ trách (1 văn và 1 toán), mỗi bàn đại diện một thành phố thi Du lịch Văn – Toán có hai giám khảo phụ trách. Danh sách giám thị, giám khảo do Trưởng ban tổ chức quyết định.

5.3.  Chấm thi

 • Bài thi cá nhân, được rọc phách, chấm độc lập, hai giám khảo chấm một bài. Trong trường hợp không thống nhất được điểm thì Trưởng ban chấm thi là người quyết định. Điểm cho mỗi câu là điểm nguyên. Tổng điểm bài thi cá nhân là 100 điểm.
 • Phần thi Tiếp sức Văn – Toán, giám khảo phụ trách một đội là Lãnh đội của

đoàn khác do Ban tổ chức phân công. Mỗi bài giải đúng được 2 điểm.

 • Phần thi Du lịch Văn – Toán, mỗi bàn đại diện một thành phố có hai giám khảo là Lãnh đội của các đoàn tham dự, do Ban tổ chức phân công. Mỗi bài giải đúng được 2 điểm.

6.  TRAO GIẢI

 • Ban tổ chức quyết định trao Huy chương, Cup theo nguyên tắc:

+ Chọn trao Huy chương cho phần thi cá nhân theo số điểm của học sinh từ cao xuống thấp ứng với các mức Huy chương Vàng, Huy chương Bạc, Huy chương Đồng, giải Khuyến khích hoặc bằng chứng nhận đã tham dự Cuộc thi “Câu lạc bộ Văn – Toán Tuổi thơ toàn quốc”. Có khoảng 60% số học sinh dự thi được trao huy chương.

+ Các giải cá nhân đặc biệt khác: Thí sinh có điểm cao nhất, thí sinh giải đúng liên tục nhiều câu nhất tính từ câu 1.

+ Phần thi Tiếp sức Văn – Toán và thi Du lịch Văn – Toán, tuỳ theo số lượng các đội tham dự Ban tổ chức sẽ quyết định số đội đoạt Cup. Các đội được trao Cup theo tổng số điểm của các đội từ cao xuống thấp ứng với Cup Vàng, Cup Bạc, Cup Đồng.

+ Ban tổ chức không xếp giải toàn đoàn.

 • Các giải thưởng được trao trong Lễ bế mạc diễn ra ngay sau ngày
 • Kết quả của Câu lạc bộ Văn – Toán Tuổi thơ toàn quốc được đăng trên tạp chí Toán Tuổi thơ, Văn Tuổi thơ, Văn học và Tuổi trẻ số đặc biệt Chào năm học mới, phát hành tháng 9 năm 2024.

7.  PHƯƠNG TIỆN ĐI LẠI VÀ ĂN Ở

 • Ban tổ chức không thu lệ phí thi của các thí
 • Phương tiện đi lại và ăn ở do từng đoàn và phụ huynh tự lo. Ban tổ chức cung cấp thông tin về khách sạn và các thông tin liên quan để các đoàn tham khảo.

8.  TRÁCH NHIỆM CỦA ĐỊA PHƯƠNG ĐĂNG CAI CUỘC THI

 • Bố trí địa điểm và các phương tiện cần thiết cho Ban đề thi, Ban chấm thi, các phòng thi cá nhân, cơ sở vật chất phục vụ thi Tiếp sức Văn – Toán và thi Du lịch Văn – Toán.
 • Cung cấp danh sách Tình nguyện viên và tập huấn cho Tình nguyện viên.
 • Cung cấp địa chỉ các danh lam, thắng cảnh tham quan cho các đoàn.
 • Cung cấp danh sách khách sạn.
 • Đảm bảo an ninh trật tự, điện, nước, y tế trong quá trình tổ chức
 • Tổ chức chương trình văn nghệ trong Lễ khai mạc và Lễ bế mạc (Mỗi chương trình 30 phút và có nội dung khác nhau).
 • Chịu trách nhiệm về MC, công tác lễ tân, khánh tiết và thông tin truyền thông tại địa phương.

Trân trọng.

BAN TỔ CHỨC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *